User Login Menu
User Login Menu

Alumni baza Agronomskog fakulteta Zagreb

Mario Bačić

Podaci o studiju

Studij Genetika i oplemenjivanje životinja
Akademska god. upisa: 2014/2015
Akademski/stručni naziv: mag. ing. agr.
Naziv studija: Genetika i oplemenjivanje životinja
Razina studija: Diplomski
Akademska god. završetka: 2016/2017
Datum završetka studija: 26.09.2017.
Tema: Utjecaj visokih temperature okoliša na stopu koncepcije i broj kunića u leglu
Ime mentora: Antun
Prezime mentora: Kostelić

Podaci o zaposlenju

Poslodavac: Potrebna registracija
Područje djelovanja: Potrebna registracija
Radno mjesto: Potrebna registracija
Država radnog mjesta: Potrebna registracija
Grad radnog mjesta: Potrebna registracija
Adresa radnog mjesta: Potrebna registracija
Dodatne informacije: Potrebna registracija

Osnovni podaci

Mario Bačić
Ime: Mario
Prezime: Bačić
E-mail: Potrebna registracija
Mobitel: Potrebna registracija
Back To Top