User Login Menu
User Login Menu

Alumni baza Agronomskog fakulteta Zagreb

Suzana Bačić

Podaci o studiju

Studij Ekološka poljoprivreda i agroturizam
Akademska god. upisa: 2013/2014
Akademski/stručni naziv: mag. ing. agr.
Naziv studija: Ekološka poljoprivreda i agroturizam
Razina studija: Diplomski
Akademska god. završetka: 2015/2016
Datum završetka studija: 28.09.2016.
Tema: Raznolikost ljekovitog i aromatičnog bilja benkovačkog kraja
Ime mentora: Klaudija
Prezime mentora: Carović-Stanko

Podaci o zaposlenju

Poslodavac: Potrebna registracija
Područje djelovanja: Potrebna registracija
Radno mjesto: Potrebna registracija
Država radnog mjesta: Potrebna registracija
Grad radnog mjesta: Potrebna registracija
Adresa radnog mjesta: Potrebna registracija
Dodatne informacije: Potrebna registracija

Osnovni podaci

Suzana Bačić
Ime: Suzana
Prezime: Bačić
E-mail: Potrebna registracija
Mobitel: Potrebna registracija
Back To Top