User Login Menu
User Login Menu

Alumni baza Agronomskog fakulteta Zagreb

Matija Brajković

Podaci o studiju

Studij Genetika i oplemenjivanje životinja
Akademska god. upisa: 2019/2020
Akademski/stručni naziv: mag. ing. agr.
Naziv studija: Genetika i oplemenjivanje životinja
Razina studija: Diplomski
Akademska god. završetka: 2021/2022
Datum završetka studija: 25.11.2021.
Tema: Toplinski stres kod krmača u kasnoj gravidnosti i laktaciji
Ime mentora: Krešimir
Prezime mentora: Salajpal

Podaci o zaposlenju

Poslodavac: Potrebna registracija
Područje djelovanja: Potrebna registracija
Radno mjesto: Potrebna registracija
Država radnog mjesta: Potrebna registracija
Grad radnog mjesta: Potrebna registracija
Adresa radnog mjesta: Potrebna registracija
Dodatne informacije: Potrebna registracija

Osnovni podaci

Matija Brajković
Ime: Matija
Prezime: Brajković
E-mail: Potrebna registracija
Mobitel: Potrebna registracija
Back To Top