User Login Menu
User Login Menu

Alumni baza Agronomskog fakulteta Zagreb

Marko Bratović

Podaci o studiju

Studij Voćarstvo
Akademska god. upisa: 2010/2011
Akademski/stručni naziv: mag. ing. agr.
Naziv studija: Voćarstvo
Razina studija: Diplomski
Akademska god. završetka: 2012/2013
Datum završetka studija: 02.07.2013.
Tema: Morfološke karakteristike šest starih stabala masline izdvojenih na području općine Kaštelir-Labinci
Ime mentora: Đani
Prezime mentora: Benčić

Podaci o zaposlenju

Poslodavac: Potrebna registracija
Područje djelovanja: Potrebna registracija
Radno mjesto: Potrebna registracija
Država radnog mjesta: Potrebna registracija
Grad radnog mjesta: Potrebna registracija
Adresa radnog mjesta: Potrebna registracija
Dodatne informacije: Potrebna registracija

Osnovni podaci

Marko Bratović
Ime: Marko
Prezime: Bratović
E-mail: Potrebna registracija
Mobitel: Potrebna registracija
Back To Top