User Login Menu
User Login Menu

Alumni baza Agronomskog fakulteta Zagreb

Samuel Buničić

Podaci o studiju

Studij Ribarstvo i lovstvo
Akademska god. upisa: 2008/2009
Akademski/stručni naziv: mag. ing. agr.
Naziv studija: Ribarstvo i lovstvo
Razina studija: Diplomski
Akademska god. završetka: 2010/2011
Datum završetka studija: 13.12.2012.
Tema: Lov hobotnice obične (Octopus vulgaris) podvodnom puškom u akvatoriju otoka Cresa
Ime mentora: Ivica
Prezime mentora: Aničić

Podaci o zaposlenju

Poslodavac: Potrebna registracija
Područje djelovanja: Potrebna registracija
Radno mjesto: Potrebna registracija
Država radnog mjesta: Potrebna registracija
Grad radnog mjesta: Potrebna registracija
Adresa radnog mjesta: Potrebna registracija
Dodatne informacije: Potrebna registracija

Osnovni podaci

Samuel Buničić
Ime: Samuel
Prezime: Buničić
E-mail: Potrebna registracija
Mobitel: Potrebna registracija
Back To Top