User Login Menu
User Login Menu

Alumni baza Agronomskog fakulteta Zagreb

Toni Buršić

Podaci o studiju

Studij Voćarstvo
Akademska god. upisa: 2011/2012
Akademski/stručni naziv: mag. ing. agr.
Naziv studija: Voćarstvo
Razina studija: Diplomski
Akademska god. završetka: 2013/2014
Datum završetka studija: 05.11.2013.
Tema: Utjecaj sorte i folijarne gnojidbe na sezonske karakteristike maslinovog ulja u maslinicima sjeverne Istre
Ime mentora: Đani
Prezime mentora: Benčić

Podaci o zaposlenju

Poslodavac: Potrebna registracija
Područje djelovanja: Potrebna registracija
Radno mjesto: Potrebna registracija
Država radnog mjesta: Potrebna registracija
Grad radnog mjesta: Potrebna registracija
Adresa radnog mjesta: Potrebna registracija
Dodatne informacije: Potrebna registracija

Osnovni podaci

Toni Buršić
Ime: Toni
Prezime: Buršić
E-mail: Potrebna registracija
Mobitel: Potrebna registracija
Back To Top