User Login Menu
User Login Menu

Alumni baza Agronomskog fakulteta Zagreb

Edita Držaić

Podaci o studiju

Studij Ukrasno bilje
Akademska god. upisa: 2013/2014
Akademski/stručni naziv: mag. ing. agr.
Naziv studija: Ukrasno bilje
Razina studija: Diplomski
Akademska god. završetka: 2014/2015
Datum završetka studija: 25.09.2015.
Tema: Ukrasna vrijednost odabranih vrsta roda Nigella
Ime mentora: Vesna
Prezime mentora: Židovec

Podaci o zaposlenju

Poslodavac: Potrebna registracija
Područje djelovanja: Potrebna registracija
Radno mjesto: Potrebna registracija
Država radnog mjesta: Potrebna registracija
Grad radnog mjesta: Potrebna registracija
Adresa radnog mjesta: Potrebna registracija
Dodatne informacije: Potrebna registracija

Osnovni podaci

Edita Držaić
Ime: Edita
Prezime: Držaić
E-mail: Potrebna registracija
Mobitel: Potrebna registracija
Back To Top