User Login Menu
User Login Menu

Alumni baza Agronomskog fakulteta Zagreb

Dejan Duduković

Podaci o studiju

Studij Ribarstvo i lovstvo
Akademska god. upisa: 2008/2009
Akademski/stručni naziv: mag. ing. agr.
Naziv studija: Ribarstvo i lovstvo
Razina studija: Diplomski
Akademska god. završetka: 2009/2010
Datum završetka studija: 08.07.2010.
Tema: Stradavanje divljači na prometnicama Republike Hrvatske
Ime mentora: Nikica
Prezime mentora: Šprem

Podaci o zaposlenju

Poslodavac: Potrebna registracija
Područje djelovanja: Potrebna registracija
Radno mjesto: Potrebna registracija
Država radnog mjesta: Potrebna registracija
Grad radnog mjesta: Potrebna registracija
Adresa radnog mjesta: Potrebna registracija
Dodatne informacije: Potrebna registracija

Osnovni podaci

Dejan Duduković
Ime: Dejan
Prezime: Duduković
E-mail: Potrebna registracija
Mobitel: Potrebna registracija
Back To Top