User Login Menu
User Login Menu

Alumni baza Agronomskog fakulteta Zagreb

Ante Dujmović

Podaci o studiju

Studij Voćarstvo
Akademska god. upisa: 2018/2019
Akademski/stručni naziv: mag. ing. agr.
Naziv studija: Voćarstvo
Razina studija: Diplomski
Akademska god. završetka: 2021/2022
Datum završetka studija: 24.05.2022.
Tema: Vegetativna razvijenost sorata i genotipova masline u matičnjaku na otoku Ugljanu
Ime mentora: Đani
Prezime mentora: Benčić

Podaci o zaposlenju

Poslodavac: Potrebna registracija
Područje djelovanja: Potrebna registracija
Radno mjesto: Potrebna registracija
Država radnog mjesta: Potrebna registracija
Grad radnog mjesta: Potrebna registracija
Adresa radnog mjesta: Potrebna registracija
Dodatne informacije: Potrebna registracija

Osnovni podaci

Ante Dujmović
Ime: Ante
Prezime: Dujmović
E-mail: Potrebna registracija
Mobitel: Potrebna registracija
Back To Top