User Login Menu
User Login Menu

Alumni baza Agronomskog fakulteta Zagreb

Mihaela Dundović

Podaci o studiju

Studij Ribarstvo i lovstvo
Akademska god. upisa: 2014/2015
Akademski/stručni naziv: mag. ing. agr.
Naziv studija: Ribarstvo i lovstvo
Razina studija: Diplomski
Akademska god. završetka: 2017/2018
Datum završetka studija: 27.02.2018.
Tema: Alohtone riblje vrste Parka prirode Kopački rit
Ime mentora: Tea
Prezime mentora: Tomljanović

Podaci o zaposlenju

Poslodavac: Potrebna registracija
Područje djelovanja: Potrebna registracija
Radno mjesto: Potrebna registracija
Država radnog mjesta: Potrebna registracija
Grad radnog mjesta: Potrebna registracija
Adresa radnog mjesta: Potrebna registracija
Dodatne informacije: Potrebna registracija

Osnovni podaci

Mihaela Dundović
Ime: Mihaela
Prezime: Dundović
E-mail: Potrebna registracija
Mobitel: Potrebna registracija
Back To Top