User Login Menu
User Login Menu

Alumni baza Agronomskog fakulteta Zagreb

Lea Duspara

Podaci o studiju

Studij Mikrobna biotehnologija u poljoprivredi
Akademska god. upisa: 2012/2013
Akademski/stručni naziv: mag. ing. agr.
Naziv studija: Mikrobna biotehnologija u poljoprivredi
Razina studija: Diplomski
Akademska god. završetka: 2014/2015
Datum završetka studija: 18.06.2015.
Tema: Fizikalno-kemijski pokazatelji vode rijeke Kupčine u parku prirode Žumberak-Samoborsko gorje
Ime mentora: Ivica
Prezime mentora: Kisić

Podaci o zaposlenju

Poslodavac: Potrebna registracija
Područje djelovanja: Potrebna registracija
Radno mjesto: Potrebna registracija
Država radnog mjesta: Potrebna registracija
Grad radnog mjesta: Potrebna registracija
Adresa radnog mjesta: Potrebna registracija
Dodatne informacije: Potrebna registracija

Osnovni podaci

Lea Duspara
Ime: Lea
Prezime: Duspara
E-mail: Potrebna registracija
Mobitel: Potrebna registracija
Back To Top