User Login Menu
User Login Menu

Alumni baza Agronomskog fakulteta Zagreb

Jelena Dvornik Gosaić

Podaci o studiju

Studij Ekološka poljoprivreda i agroturizam
Akademska god. upisa: 2009/2010
Akademski/stručni naziv: mag. ing. agr.
Naziv studija: Ekološka poljoprivreda i agroturizam
Razina studija: Diplomski
Akademska god. završetka: 2011/2012
Datum završetka studija: 18.07.2012.
Tema: Utjecaj roka košnje na prinos biomase krmnog sirka i sudanske trave
Ime mentora: Dubravko
Prezime mentora: Maćešić

Podaci o zaposlenju

Poslodavac: Potrebna registracija
Područje djelovanja: Potrebna registracija
Radno mjesto: Potrebna registracija
Država radnog mjesta: Potrebna registracija
Grad radnog mjesta: Potrebna registracija
Adresa radnog mjesta: Potrebna registracija
Dodatne informacije: Potrebna registracija

Osnovni podaci

Jelena Dvornik Gosaić
Ime: Jelena
Prezime: Dvornik Gosaić
E-mail: Potrebna registracija
Mobitel: Potrebna registracija
Back To Top