User Login Menu
User Login Menu

Alumni baza Agronomskog fakulteta Zagreb

Amela Đogić

Podaci o studiju

Studij Proizvodnja i prerada mlijeka
Akademska god. upisa: 2011/2012
Akademski/stručni naziv: mag. ing. agr.
Naziv studija: Proizvodnja i prerada mlijeka
Razina studija: Diplomski
Akademska god. završetka: 2013/2014
Datum završetka studija: 13.03.2014.
Tema: Primjena znanstvenih spoznaja u mljekarskoj praksi
Ime mentora: Samir
Prezime mentora: Kalit

Podaci o zaposlenju

Poslodavac: Potrebna registracija
Područje djelovanja: Potrebna registracija
Radno mjesto: Potrebna registracija
Država radnog mjesta: Potrebna registracija
Grad radnog mjesta: Potrebna registracija
Adresa radnog mjesta: Potrebna registracija
Dodatne informacije: Potrebna registracija

Osnovni podaci

Amela Đogić
Ime: Amela
Prezime: Đogić
E-mail: Potrebna registracija
Mobitel: Potrebna registracija
Back To Top