User Login Menu
User Login Menu

Alumni baza Agronomskog fakulteta Zagreb

Dominik Đurašin

Podaci o studiju

Studij Ribarstvo i lovstvo
Akademska god. upisa: 2016/2017
Akademski/stručni naziv: mag. ing. agr.
Naziv studija: Ribarstvo i lovstvo
Razina studija: Diplomski
Akademska god. završetka: 2017/2018
Datum završetka studija: 26.09.2018.
Tema: Pregled stanja lovnog turizma na krupnu divljač u Republici Hrvatskoj
Ime mentora: Nikica
Prezime mentora: Šprem

Podaci o zaposlenju

Poslodavac: Potrebna registracija
Područje djelovanja: Potrebna registracija
Radno mjesto: Potrebna registracija
Država radnog mjesta: Potrebna registracija
Grad radnog mjesta: Potrebna registracija
Adresa radnog mjesta: Potrebna registracija
Dodatne informacije: Potrebna registracija

Osnovni podaci

Dominik Đurašin
Ime: Dominik
Prezime: Đurašin
E-mail: Potrebna registracija
Mobitel: Potrebna registracija
Back To Top