User Login Menu
User Login Menu

Alumni baza Agronomskog fakulteta Zagreb

Zrinka Emanović

Podaci o studiju

Studij Voćarstvo
Akademska god. upisa: 2017/2018
Akademski/stručni naziv: mag. ing. agr.
Naziv studija: Voćarstvo
Razina studija: Diplomski
Akademska god. završetka: 2018/2019
Datum završetka studija: 30.09.2019.
Tema: Promjene u sadržaju vitamina C tijekom skladištenja brzo i klasično zamrznutih jagoda
Ime mentora: Sandra
Prezime mentora: Voća

Podaci o zaposlenju

Poslodavac: Potrebna registracija
Područje djelovanja: Potrebna registracija
Radno mjesto: Potrebna registracija
Država radnog mjesta: Potrebna registracija
Grad radnog mjesta: Potrebna registracija
Adresa radnog mjesta: Potrebna registracija
Dodatne informacije: Potrebna registracija

Osnovni podaci

Zrinka Emanović
Ime: Zrinka
Prezime: Emanović
E-mail: Potrebna registracija
Mobitel: Potrebna registracija
Back To Top