User Login Menu
User Login Menu

Alumni baza Agronomskog fakulteta Zagreb

Josipa Abrlić

Podaci o studiju

Studij Agroekologija
Akademska god. upisa: 2011/2012
Akademski/stručni naziv: univ. bacc. ing. agr.
Naziv studija: Agroekologija
Razina studija: Preddiplomski
Akademska god. završetka: 2013/2014
Datum završetka studija: 19.09.2014.
Tema: Značaj predsjetvene bakterizacije leguminoza u održivoj poljoprivrednoj proizvodnji
Ime mentora: Sanja
Prezime mentora: Sikora
Studij Mikrobna biotehnologija u poljoprivredi
Akademska god. upisa: 2014/2015
Akademski/stručni naziv: mag. ing. agr.
Naziv studija: Mikrobna biotehnologija u poljoprivredi
Razina studija: Diplomski
Akademska god. završetka: 2017/2018
Datum završetka studija: 28.09.2018.
Tema: Utjecaj gnojidbe mineralnim dušikom na simbioznu učinkovitost autohtonih sojeva Bradyrhizobiu
Ime mentora: Sanja
Prezime mentora: Sikora

Podaci o zaposlenju

Poslodavac: Potrebna registracija
Područje djelovanja: Potrebna registracija
Radno mjesto: Potrebna registracija
Država radnog mjesta: Potrebna registracija
Grad radnog mjesta: Potrebna registracija
Adresa radnog mjesta: Potrebna registracija
Dodatne informacije: Potrebna registracija

Osnovni podaci

Josipa Abrlić
Ime: Josipa
Prezime: Abrlić
E-mail: Potrebna registracija
Mobitel: Potrebna registracija
Back To Top