User Login Menu
User Login Menu

Alumni baza Agronomskog fakulteta Zagreb

Tea Accad

Podaci o studiju

Studij Biljne znanosti
Akademska god. upisa: 2015/2016
Akademski/stručni naziv: univ. bacc. ing. agr.
Naziv studija: Biljne znanosti
Razina studija: Preddiplomski
Akademska god. završetka: 2019/2020
Datum završetka studija: 04.09.2020.
Tema: Potencijal smiljkita (Lotus sp.) u proizvodnji voluminozne krme
Ime mentora: Josip
Prezime mentora: Leto

Podaci o zaposlenju

Poslodavac: Potrebna registracija
Područje djelovanja: Potrebna registracija
Radno mjesto: Potrebna registracija
Država radnog mjesta: Potrebna registracija
Grad radnog mjesta: Potrebna registracija
Adresa radnog mjesta: Potrebna registracija
Dodatne informacije: Potrebna registracija

Osnovni podaci

Tea Accad
Ime: Tea
Prezime: Accad
E-mail: Potrebna registracija
Mobitel: Potrebna registracija
Back To Top