User Login Menu
User Login Menu

Alumni baza Agronomskog fakulteta Zagreb

Katarina Adulmar Kučiš

Podaci o studiju

Studij Krajobrazna arhitektura
Akademska god. upisa: 2017/2018
Akademski/stručni naziv: univ. bacc. ing. prosp. arch.
Naziv studija: Krajobrazna arhitektura
Razina studija: Preddiplomski
Akademska god. završetka: 2019/2020
Datum završetka studija: 04.09.2020.
Tema: Prostorna polarizacija i strategija razvoja Primorsko-goranske županije
Ime mentora: Aleksandar
Prezime mentora: Lukić
Studij Krajobrazna arhitektura
Akademska god. upisa: 2020/2021
Akademski/stručni naziv: mag. ing. prosp. arch.
Naziv studija: Krajobrazna arhitektura
Razina studija: Diplomski
Akademska god. završetka: 2021/2022
Datum završetka studija: 07.09.2022.
Tema: Vrednovanje kvaliteta krajobraza sa smjernicama za razvoj Općine Fužine
Ime mentora: Monika
Prezime mentora: Kamenečki

Podaci o zaposlenju

Poslodavac: Potrebna registracija
Područje djelovanja: Potrebna registracija
Radno mjesto: Potrebna registracija
Država radnog mjesta: Potrebna registracija
Grad radnog mjesta: Potrebna registracija
Adresa radnog mjesta: Potrebna registracija
Dodatne informacije: Potrebna registracija

Osnovni podaci

Katarina Adulmar Kučiš
Ime: Katarina
Prezime: Adulmar Kučiš
E-mail: Potrebna registracija
Mobitel: Potrebna registracija
Back To Top