User Login Menu
User Login Menu

Alumni baza Agronomskog fakulteta Zagreb

Filip Agnić

Podaci o studiju

Studij Agroekologija
Akademska god. upisa: 2012/2013
Akademski/stručni naziv: univ. bacc. ing. agr.
Naziv studija: Agroekologija
Razina studija: Preddiplomski
Akademska god. završetka: 2016/2017
Datum završetka studija: 01.09.2017.
Tema: Ionski sastav tla na Crvenom spustu Sljemenskog skijališta
Ime mentora: Aleksandra
Prezime mentora: Perčin
Studij Agroekologija
Akademska god. upisa: 2017/2018
Akademski/stručni naziv: mag. ing. agr.
Naziv studija: Agroekologija
Razina studija: Diplomski
Akademska god. završetka: 2018/2019
Datum završetka studija: 30.09.2019.
Tema: Usporedba metoda određivanja mehaničkog sastava tla
Ime mentora: Mario
Prezime mentora: Sraka

Podaci o zaposlenju

Poslodavac: Potrebna registracija
Područje djelovanja: Potrebna registracija
Radno mjesto: Potrebna registracija
Država radnog mjesta: Potrebna registracija
Grad radnog mjesta: Potrebna registracija
Adresa radnog mjesta: Potrebna registracija
Dodatne informacije: Potrebna registracija

Osnovni podaci

Filip Agnić
Ime: Filip
Prezime: Agnić
E-mail: Potrebna registracija
Mobitel: Potrebna registracija
Back To Top