User Login Menu
User Login Menu

Alumni baza Agronomskog fakulteta Zagreb

Sara Al Ahmed

Podaci o studiju

Studij Agroekologija
Akademska god. upisa: 2016/2017
Akademski/stručni naziv: univ. bacc. ing. agr.
Naziv studija: Agroekologija
Razina studija: Preddiplomski
Akademska god. završetka: 2018/2019
Datum završetka studija: 28.06.2019.
Tema: Uloga e-trgovine u malim poduzećima Republike Hrvatske
Ime mentora: Lucija
Prezime mentora: Blašković
Studij Agroekologija
Akademska god. upisa: 2019/2020
Akademski/stručni naziv: mag. ing. agr.
Naziv studija: Agroekologija
Razina studija: Diplomski
Akademska god. završetka: 2021/2022
Datum završetka studija: 20.04.2022.
Tema: Zaštita prirodne geološke i geomorfološke baštine kroz UNESCO Word Heritage Program
Ime mentora: Kristina
Prezime mentora: Krklec

Podaci o zaposlenju

Poslodavac: Potrebna registracija
Područje djelovanja: Potrebna registracija
Radno mjesto: Potrebna registracija
Država radnog mjesta: Potrebna registracija
Grad radnog mjesta: Potrebna registracija
Adresa radnog mjesta: Potrebna registracija
Dodatne informacije: Potrebna registracija

Osnovni podaci

Sara Al Ahmed
Ime: Sara
Prezime: Al Ahmed
E-mail: Potrebna registracija
Mobitel: Potrebna registracija
Back To Top