User Login Menu
User Login Menu

Alumni baza Agronomskog fakulteta Zagreb

Ante Alduk

Podaci o studiju

Studij Ekološka poljoprivreda
Akademska god. upisa: 2018/2019
Akademski/stručni naziv: univ. bacc. ing. agr.
Naziv studija: Ekološka poljoprivreda
Razina studija: Preddiplomski
Akademska god. završetka: 2020/2021
Datum završetka studija: 13.09.2021.
Tema: Doprinosi uzgoja američkog Quarter konja u Hrvatskoj
Ime mentora: Jelena
Prezime mentora: Ramljak

Podaci o zaposlenju

Poslodavac: Potrebna registracija
Područje djelovanja: Potrebna registracija
Radno mjesto: Potrebna registracija
Država radnog mjesta: Potrebna registracija
Grad radnog mjesta: Potrebna registracija
Adresa radnog mjesta: Potrebna registracija
Dodatne informacije: Potrebna registracija

Osnovni podaci

Ante Alduk
Ime: Ante
Prezime: Alduk
E-mail: Potrebna registracija
Mobitel: Potrebna registracija
Back To Top