User Login Menu
User Login Menu

Alumni baza Agronomskog fakulteta Zagreb

Darko Aleuš

Podaci o studiju

Studij Animalne znanosti
Akademska god. upisa: 2005/2006
Akademski/stručni naziv: univ. bacc. ing. agr.
Naziv studija: Animalne znanosti
Razina studija: Preddiplomski
Akademska god. završetka: 2008/2009
Datum završetka studija: 02.07.2009.
Tema: Upotreba soje u hranidbi peradi
Ime mentora: Dalibor
Prezime mentora: Bedeković
Studij Hranidba životinja i hrana
Akademska god. upisa: 2009/2010
Akademski/stručni naziv: mag. ing. agr.
Naziv studija: Hranidba životinja i hrana
Razina studija: Diplomski
Akademska god. završetka: 2011/2012
Datum završetka studija: 22.12.2011.
Tema: Utjecaj fizikalnih svojstava zrna Bc hibrida kukuruza na proizvodnost nesilica
Ime mentora: Darko
Prezime mentora: Grbeša

Podaci o zaposlenju

Poslodavac: Potrebna registracija
Područje djelovanja: Potrebna registracija
Radno mjesto: Potrebna registracija
Država radnog mjesta: Potrebna registracija
Grad radnog mjesta: Potrebna registracija
Adresa radnog mjesta: Potrebna registracija
Dodatne informacije: Potrebna registracija

Osnovni podaci

Darko Aleuš
Ime: Darko
Prezime: Aleuš
E-mail: Potrebna registracija
Mobitel: Potrebna registracija
Back To Top