User Login Menu
User Login Menu

Alumni baza Agronomskog fakulteta Zagreb

Antea Alibegović

Podaci o studiju

Studij Biljne znanosti
Akademska god. upisa: 2015/2016
Akademski/stručni naziv: univ. bacc. ing. agr.
Naziv studija: Biljne znanosti
Razina studija: Preddiplomski
Akademska god. završetka: 2019/2020
Datum završetka studija: 18.09.2020.
Tema: Zasnivanje novih i obnavljanje postojećih travnjaka
Ime mentora: Josip
Prezime mentora: Leto

Podaci o zaposlenju

Poslodavac: Potrebna registracija
Područje djelovanja: Potrebna registracija
Radno mjesto: Potrebna registracija
Država radnog mjesta: Potrebna registracija
Grad radnog mjesta: Potrebna registracija
Adresa radnog mjesta: Potrebna registracija
Dodatne informacije: Potrebna registracija

Osnovni podaci

Antea Alibegović
Ime: Antea
Prezime: Alibegović
E-mail: Potrebna registracija
Mobitel: Potrebna registracija
Back To Top