User Login Menu
User Login Menu

Alumni baza Agronomskog fakulteta Zagreb

Klara Alić

Podaci o studiju

Studij Hortikultura
Akademska god. upisa: 2012/2013
Akademski/stručni naziv: univ. bacc. ing. agr.
Naziv studija: Hortikultura
Razina studija: Preddiplomski
Akademska god. završetka: 2014/2015
Datum završetka studija: 17.09.2015.
Tema: Tehnološki rizici u uzgoju graha na području Zagrebačke županije
Ime mentora: Nina
Prezime mentora: Toth
Studij Povrćarstvo
Akademska god. upisa: 2015/2016
Akademski/stručni naziv: mag. ing. agr.
Naziv studija: Povrćarstvo
Razina studija: Diplomski
Akademska god. završetka: 2017/2018
Datum završetka studija: 28.09.2018.
Tema: Utjecaj gustoće sklopa sjetve na prinos sjemenki i ekonomsku isplativost uzgoja uljne tikve
Ime mentora: Stjepan
Prezime mentora: Sito

Podaci o zaposlenju

Poslodavac: Potrebna registracija
Područje djelovanja: Potrebna registracija
Radno mjesto: Potrebna registracija
Država radnog mjesta: Potrebna registracija
Grad radnog mjesta: Potrebna registracija
Adresa radnog mjesta: Potrebna registracija
Dodatne informacije: Potrebna registracija

Osnovni podaci

Klara Alić
Ime: Klara
Prezime: Alić
E-mail: Potrebna registracija
Mobitel: Potrebna registracija
Back To Top