User Login Menu
User Login Menu

Alumni baza Agronomskog fakulteta Zagreb

Željko Andabaka

Podaci o studiju

Studij Hortikultura
Akademska god. upisa: 2005/2006
Akademski/stručni naziv: univ. bacc. ing. agr.
Naziv studija: Hortikultura
Razina studija: Preddiplomski
Akademska god. završetka: 2007/2008
Datum završetka studija: 08.09.2008.
Tema: Vinogradarstvo i vinarstvo drniškog područja
Ime mentora: Edi
Prezime mentora: Maletić
Studij Vinogradarstvo i vinarstvo
Akademska god. upisa: 2008/2009
Akademski/stručni naziv: mag. ing. agr.
Naziv studija: Vinogradarstvo i vinarstvo
Razina studija: Diplomski
Akademska god. završetka: 2009/2010
Datum završetka studija: 03.05.2010.
Tema: Stabilnost ampelografskih značajki izabranih genotipova cv. Plavina i Debit (Vitis vinifera L. ) u postupku klonske selekcije
Ime mentora: Edi
Prezime mentora: Maletić

Podaci o zaposlenju

Poslodavac: Potrebna registracija
Područje djelovanja: Potrebna registracija
Radno mjesto: Potrebna registracija
Država radnog mjesta: Potrebna registracija
Grad radnog mjesta: Potrebna registracija
Adresa radnog mjesta: Potrebna registracija
Dodatne informacije: Potrebna registracija

Osnovni podaci

Željko Andabaka
Ime: Željko
Prezime: Andabaka
E-mail: Potrebna registracija
Mobitel: Potrebna registracija
Back To Top