User Login Menu
User Login Menu

Alumni baza Agronomskog fakulteta Zagreb

Martina Andrašić

Podaci o studiju

Studij Animalne znanosti
Akademska god. upisa: 2011/2012
Akademski/stručni naziv: univ. bacc. ing. agr.
Naziv studija: Animalne znanosti
Razina studija: Preddiplomski
Akademska god. završetka: 2013/2014
Datum završetka studija: 18.09.2014.
Tema: Zamjena antibiotika biološki djelatnim tvarima u hranidbi peradi
Ime mentora: Zlatko
Prezime mentora: Janječić
Studij Proizvodnja i prerada mlijeka
Akademska god. upisa: 2014/2015
Akademski/stručni naziv: mag. ing. agr.
Naziv studija: Proizvodnja i prerada mlijeka
Razina studija: Diplomski
Akademska god. završetka: 2015/2016
Datum završetka studija: 30.09.2016.
Tema: Utjecaj artritis-encefalitisa koza na lučenje i sastav kozjeg mlijeka
Ime mentora: Antun
Prezime mentora: Kostelić

Podaci o zaposlenju

Poslodavac: Potrebna registracija
Područje djelovanja: Potrebna registracija
Radno mjesto: Potrebna registracija
Država radnog mjesta: Potrebna registracija
Grad radnog mjesta: Potrebna registracija
Adresa radnog mjesta: Potrebna registracija
Dodatne informacije: Potrebna registracija

Osnovni podaci

Martina Andrašić
Ime: Martina
Prezime: Andrašić
E-mail: Potrebna registracija
Mobitel: Potrebna registracija
Back To Top