User Login Menu
User Login Menu

Alumni baza Agronomskog fakulteta Zagreb

Kristina Androšević

Podaci o studiju

Studij Zaštita bilja
Akademska god. upisa: 2005/2006
Akademski/stručni naziv: univ. bacc. ing. agr.
Naziv studija: Zaštita bilja
Razina studija: Preddiplomski
Akademska god. završetka: 2008/2009
Datum završetka studija: 09.10.2008.
Tema: Integrirana zaštita trešnje od štetnika
Ime mentora: Božena
Prezime mentora: Barić
Studij Fitomedicina
Akademska god. upisa: 2008/2009
Akademski/stručni naziv: mag. ing. agr.
Naziv studija: Fitomedicina
Razina studija: Diplomski
Akademska god. završetka: 2011/2012
Datum završetka studija: 20.10.2011.
Tema: Učinak topramezona i adjuvanata na šćir (Amaranthus retroflexus L.) u kontroliranim uvjetima
Ime mentora: Matija
Prezime mentora: Goršić

Podaci o zaposlenju

Poslodavac: Potrebna registracija
Područje djelovanja: Potrebna registracija
Radno mjesto: Potrebna registracija
Država radnog mjesta: Potrebna registracija
Grad radnog mjesta: Potrebna registracija
Adresa radnog mjesta: Potrebna registracija
Dodatne informacije: Potrebna registracija

Osnovni podaci

Kristina Androšević
Ime: Kristina
Prezime: Androšević
E-mail: Potrebna registracija
Mobitel: Potrebna registracija
Back To Top