User Login Menu
User Login Menu

Alumni baza Agronomskog fakulteta Zagreb

Ana-Marija Aničić

Podaci o studiju

Studij Animalne znanosti
Akademska god. upisa: 2017/2018
Akademski/stručni naziv: univ. bacc. ing. agr.
Naziv studija: Animalne znanosti
Razina studija: Preddiplomski
Akademska god. završetka: 2019/2020
Datum završetka studija: 16.09.2020.
Tema: Patvorenje mlijeka i mliječnih proizvoda
Ime mentora: Nataša
Prezime mentora: Mikulec

Podaci o zaposlenju

Poslodavac: Potrebna registracija
Područje djelovanja: Potrebna registracija
Radno mjesto: Potrebna registracija
Država radnog mjesta: Potrebna registracija
Grad radnog mjesta: Potrebna registracija
Adresa radnog mjesta: Potrebna registracija
Dodatne informacije: Potrebna registracija

Osnovni podaci

Ana-Marija Aničić
Ime: Ana-Marija
Prezime: Aničić
E-mail: Potrebna registracija
Mobitel: Potrebna registracija
Back To Top