User Login Menu
User Login Menu

Alumni baza Agronomskog fakulteta Zagreb

Karla Anić

Podaci o studiju

Studij Hortikultura
Akademska god. upisa: 2016/2017
Akademski/stručni naziv: univ. bacc. ing. agr.
Naziv studija: Hortikultura
Razina studija: Preddiplomski
Akademska god. završetka: 2018/2019
Datum završetka studija: 11.09.2019.
Tema: Utjecaj pred tretmana sjemena na klijanje i početni rast graha u uvjetima stresa suše
Ime mentora: Boris
Prezime mentora: Lazarević
Studij Biljne znanosti
Akademska god. upisa: 2019/2020
Akademski/stručni naziv: mag. ing. agr.
Naziv studija: Biljne znanosti
Razina studija: Diplomski
Akademska god. završetka: 2020/2021
Datum završetka studija: 27.09.2021.
Tema: Mikrotuberizacija triju genotipova krumpira u ovisnosti o vrsti eksplantata i sadržaju aktivnog ugljena u mediju
Ime mentora: Snježana
Prezime mentora: Kereša

Podaci o zaposlenju

Poslodavac: Potrebna registracija
Područje djelovanja: Potrebna registracija
Radno mjesto: Potrebna registracija
Država radnog mjesta: Potrebna registracija
Grad radnog mjesta: Potrebna registracija
Adresa radnog mjesta: Potrebna registracija
Dodatne informacije: Potrebna registracija

Osnovni podaci

Karla Anić
Ime: Karla
Prezime: Anić
E-mail: Potrebna registracija
Mobitel: Potrebna registracija
Back To Top