User Login Menu
User Login Menu

Alumni baza Agronomskog fakulteta Zagreb

Marina Anić

Podaci o studiju

Studij Hortikultura
Akademska god. upisa: 2009/2010
Akademski/stručni naziv: univ. bacc. ing. agr.
Naziv studija: Hortikultura
Razina studija: Preddiplomski
Akademska god. završetka: 2011/2012
Datum završetka studija: 21.06.2012.
Tema: Utjecaj zatravljivanja na rast i razvoj vinove loze
Ime mentora: Jasminka
Prezime mentora: Karoglan Kontić
Prezime završetak studija: Šeparović
Studij Vinogradarstvo i vinarstvo
Akademska god. upisa: 2012/2013
Akademski/stručni naziv: mag. ing. agr.
Naziv studija: Vinogradarstvo i vinarstvo
Razina studija: Diplomski
Akademska god. završetka: 2014/2015
Datum završetka studija: 19.06.2015.
Tema: Utjecaj priprave uzoraka grožđa kultivara Regent na sastav pojedinačnih polifenola
Ime mentora: Jasminka
Prezime mentora: Karoglan Kontić
Prezime završetak studija: Šeparović

Podaci o zaposlenju

Poslodavac: Potrebna registracija
Područje djelovanja: Potrebna registracija
Radno mjesto: Potrebna registracija
Država radnog mjesta: Potrebna registracija
Grad radnog mjesta: Potrebna registracija
Adresa radnog mjesta: Potrebna registracija
Dodatne informacije: Potrebna registracija

Osnovni podaci

Marina Anić
Ime: Marina
Prezime: Anić
E-mail: Potrebna registracija
Mobitel: Potrebna registracija
Back To Top