User Login Menu
User Login Menu

Alumni baza Agronomskog fakulteta Zagreb

Marko Anić

Podaci o studiju

Studij Agrarna ekonomika
Akademska god. upisa: 2010/2011
Akademski/stručni naziv: univ. bacc. ing. agr.
Naziv studija: Agrarna ekonomika
Razina studija: Preddiplomski
Akademska god. završetka: 2012/2013
Datum završetka studija: 17.09.2013.
Tema: Oblici zakupa poljoprivrednog zemljišta u SAD-u i EU
Ime mentora: Ramona
Prezime mentora: Franić
Studij Agrobiznis i ruralni razvitak
Akademska god. upisa: 2013/2014
Akademski/stručni naziv: mag. ing. agr.
Naziv studija: Agrobiznis i ruralni razvitak
Razina studija: Diplomski
Akademska god. završetka: 2015/2016
Datum završetka studija: 04.03.2016.
Tema: Utjecaj potrošačkog etnocentrizma na namjeru konzumacije prehrambenih proizvoda s različitim stupnjem uključenosti
Ime mentora: Marija
Prezime mentora: Cerjak

Podaci o zaposlenju

Poslodavac: Potrebna registracija
Područje djelovanja: Potrebna registracija
Radno mjesto: Potrebna registracija
Država radnog mjesta: Potrebna registracija
Grad radnog mjesta: Potrebna registracija
Adresa radnog mjesta: Potrebna registracija
Dodatne informacije: Potrebna registracija

Osnovni podaci

Marko Anić
Ime: Marko
Prezime: Anić
E-mail: Potrebna registracija
Mobitel: Potrebna registracija
Back To Top