User Login Menu
User Login Menu

Alumni baza Agronomskog fakulteta Zagreb

Tea Anić

Podaci o studiju

Studij Agroekologija
Akademska god. upisa: 2010/2011
Akademski/stručni naziv: univ. bacc. ing. agr.
Naziv studija: Agroekologija
Razina studija: Preddiplomski
Akademska god. završetka: 2012/2013
Datum završetka studija: 17.09.2013.
Tema: Analiza organskih gnojiva sukladno važećim propisima
Ime mentora: Tomislav
Prezime mentora: Ćosić
Studij Agroekologija
Akademska god. upisa: 2013/2014
Akademski/stručni naziv: mag. ing. agr.
Naziv studija: Agroekologija
Razina studija: Diplomski
Akademska god. završetka: 2017/2018
Datum završetka studija: 08.12.2017.
Tema: Mineralni sastav riga u ovisnosti o hidroponskom načinu uzgoja
Ime mentora: Lepomir
Prezime mentora: Čoga

Podaci o zaposlenju

Poslodavac: Potrebna registracija
Područje djelovanja: Potrebna registracija
Radno mjesto: Potrebna registracija
Država radnog mjesta: Potrebna registracija
Grad radnog mjesta: Potrebna registracija
Adresa radnog mjesta: Potrebna registracija
Dodatne informacije: Potrebna registracija

Osnovni podaci

Tea Anić
Ime: Tea
Prezime: Anić
E-mail: Potrebna registracija
Mobitel: Potrebna registracija
Back To Top