User Login Menu
User Login Menu

Alumni baza Agronomskog fakulteta Zagreb

Ivan Antolić

Podaci o studiju

Studij Ekološka poljoprivreda
Akademska god. upisa: 2009/2010
Akademski/stručni naziv: univ. bacc. ing. agr.
Naziv studija: Ekološka poljoprivreda
Razina studija: Preddiplomski
Akademska god. završetka: 2011/2012
Datum završetka studija: 25.09.2012.
Tema: Proizvodnja i kakvoća janjećeg mesa u Republici Hrvatskoj
Ime mentora: Ivan
Prezime mentora: Vnučec
Studij Ekološka poljoprivreda i agroturizam
Akademska god. upisa: 2012/2013
Akademski/stručni naziv: mag. ing. agr.
Naziv studija: Ekološka poljoprivreda i agroturizam
Razina studija: Diplomski
Akademska god. završetka: 2013/2014
Datum završetka studija: 24.09.2014.
Tema: Utjecaj mesnatosti sirovine na fizikalno-kemijska i senzorna svojstva trajnih slanina
Ime mentora: Ivica
Prezime mentora: Kos

Podaci o zaposlenju

Poslodavac: Potrebna registracija
Područje djelovanja: Potrebna registracija
Radno mjesto: Potrebna registracija
Država radnog mjesta: Potrebna registracija
Grad radnog mjesta: Potrebna registracija
Adresa radnog mjesta: Potrebna registracija
Dodatne informacije: Potrebna registracija

Osnovni podaci

Ivan Antolić
Ime: Ivan
Prezime: Antolić
E-mail: Potrebna registracija
Mobitel: Potrebna registracija
Back To Top