User Login Menu
User Login Menu

Alumni baza Agronomskog fakulteta Zagreb

Maja Antolić

Podaci o studiju

Studij Ekološka poljoprivreda
Akademska god. upisa: 2009/2010
Akademski/stručni naziv: univ. bacc. ing. agr.
Naziv studija: Ekološka poljoprivreda
Razina studija: Preddiplomski
Akademska god. završetka: 2011/2012
Datum završetka studija: 18.09.2012.
Tema: Odlike proizvodnosti i kemijskog sastava kozjeg mlijeka u Hrvatskoj
Ime mentora: Zvonimir
Prezime mentora: Prpić
Studij Proizvodnja i prerada mlijeka
Akademska god. upisa: 2012/2013
Akademski/stručni naziv: mag. ing. agr.
Naziv studija: Proizvodnja i prerada mlijeka
Razina studija: Diplomski
Akademska god. završetka: 2015/2016
Datum završetka studija: 27.11.2015.
Tema: Laktacijske promjene proizvodnje i kakvoće kozjeg mlijeka
Ime mentora: Zvonimir
Prezime mentora: Prpić

Podaci o zaposlenju

Poslodavac: Potrebna registracija
Područje djelovanja: Potrebna registracija
Radno mjesto: Potrebna registracija
Država radnog mjesta: Potrebna registracija
Grad radnog mjesta: Potrebna registracija
Adresa radnog mjesta: Potrebna registracija
Dodatne informacije: Potrebna registracija

Osnovni podaci

Maja Antolić
Ime: Maja
Prezime: Antolić
E-mail: Potrebna registracija
Mobitel: Potrebna registracija
Back To Top