User Login Menu
User Login Menu

Alumni baza Agronomskog fakulteta Zagreb

Ana Marija Antolković

Podaci o studiju

Studij Hortikultura
Akademska god. upisa: 2014/2015
Akademski/stručni naziv: univ. bacc. ing. agr.
Naziv studija: Hortikultura
Razina studija: Preddiplomski
Akademska god. završetka: 2016/2017
Datum završetka studija: 20.09.2017.
Tema: Nove tehnologije hidroponskog uzgoja malina
Ime mentora: Boris
Prezime mentora: Duralija
Studij Voćarstvo
Akademska god. upisa: 2017/2018
Akademski/stručni naziv: mag. ing. agr.
Naziv studija: Voćarstvo
Razina studija: Diplomski
Akademska god. završetka: 2018/2019
Datum završetka studija: 18.09.2019.
Tema: Varijabilnost lista i ploda prirodnih populacija planike s područja Dalmacije
Ime mentora: Martina
Prezime mentora: Skendrović Babojelić

Podaci o zaposlenju

Poslodavac: Potrebna registracija
Područje djelovanja: Potrebna registracija
Radno mjesto: Potrebna registracija
Država radnog mjesta: Potrebna registracija
Grad radnog mjesta: Potrebna registracija
Adresa radnog mjesta: Potrebna registracija
Dodatne informacije: Potrebna registracija

Osnovni podaci

Ana Marija Antolković
Ime: Ana Marija
Prezime: Antolković
E-mail: Potrebna registracija
Mobitel: Potrebna registracija
Back To Top