User Login Menu
User Login Menu

Alumni baza Agronomskog fakulteta Zagreb

Antonio Antolković

Podaci o studiju

Studij Agrarna ekonomika
Akademska god. upisa: 2013/2014
Akademski/stručni naziv: univ. bacc. ing. agr.
Naziv studija: Agrarna ekonomika
Razina studija: Preddiplomski
Akademska god. završetka: 2015/2016
Datum završetka studija: 22.09.2016.
Tema: Cvatnja vinove loze
Ime mentora: Marko
Prezime mentora: Karoglan

Podaci o zaposlenju

Poslodavac: Potrebna registracija
Područje djelovanja: Potrebna registracija
Radno mjesto: Potrebna registracija
Država radnog mjesta: Potrebna registracija
Grad radnog mjesta: Potrebna registracija
Adresa radnog mjesta: Potrebna registracija
Dodatne informacije: Potrebna registracija

Osnovni podaci

Antonio Antolković
Ime: Antonio
Prezime: Antolković
E-mail: Potrebna registracija
Mobitel: Potrebna registracija
Back To Top