User Login Menu
User Login Menu

Alumni baza Agronomskog fakulteta Zagreb

Karlo Antolković

Podaci o studiju

Studij Agrarna ekonomika
Akademska god. upisa: 2010/2011
Akademski/stručni naziv: univ. bacc. ing. agr.
Naziv studija: Agrarna ekonomika
Razina studija: Preddiplomski
Akademska god. završetka: 2014/2015
Datum završetka studija: 29.09.2015.
Tema: Ekonomika svinjogojske proizvodnje
Ime mentora: Mario
Prezime mentora: Njavro

Podaci o zaposlenju

Poslodavac: Potrebna registracija
Područje djelovanja: Potrebna registracija
Radno mjesto: Potrebna registracija
Država radnog mjesta: Potrebna registracija
Grad radnog mjesta: Potrebna registracija
Adresa radnog mjesta: Potrebna registracija
Dodatne informacije: Potrebna registracija

Osnovni podaci

Karlo Antolković
Ime: Karlo
Prezime: Antolković
E-mail: Potrebna registracija
Mobitel: Potrebna registracija
Back To Top