User Login Menu
User Login Menu

Alumni baza Agronomskog fakulteta Zagreb

Petar Antolković

Podaci o studiju

Studij Agrarna ekonomika
Akademska god. upisa: 2016/2017
Akademski/stručni naziv: univ. bacc. ing. agr.
Naziv studija: Agrarna ekonomika
Razina studija: Preddiplomski
Akademska god. završetka: 2018/2019
Datum završetka studija: 06.09.2019.
Tema: Ruralni turizam u revitalizaciji ruralnog prostora Sisačko-moslavačke županije
Ime mentora: Tihana
Prezime mentora: Kovačićek
Studij Ribarstvo i lovstvo
Akademska god. upisa: 2019/2020
Akademski/stručni naziv: mag. ing. agr.
Naziv studija: Ribarstvo i lovstvo
Razina studija: Diplomski
Akademska god. završetka: 2020/2021
Datum završetka studija: 27.09.2021.
Tema: Uzgoj i dresura hrvatskih autohtonih pasmina lovačkih pasa
Ime mentora: Tea
Prezime mentora: Tomljanović

Podaci o zaposlenju

Poslodavac: Potrebna registracija
Područje djelovanja: Potrebna registracija
Radno mjesto: Potrebna registracija
Država radnog mjesta: Potrebna registracija
Grad radnog mjesta: Potrebna registracija
Adresa radnog mjesta: Potrebna registracija
Dodatne informacije: Potrebna registracija

Osnovni podaci

Petar Antolković
Ime: Petar
Prezime: Antolković
E-mail: Potrebna registracija
Mobitel: Potrebna registracija
Back To Top