User Login Menu
User Login Menu

Alumni baza Agronomskog fakulteta Zagreb

Silvio Antolković

Podaci o studiju

Studij Agrarna ekonomika
Akademska god. upisa: 2014/2015
Akademski/stručni naziv: univ. bacc. ing. agr.
Naziv studija: Agrarna ekonomika
Razina studija: Preddiplomski
Akademska god. završetka: 2017/2018
Datum završetka studija: 14.09.2018.
Tema: Kritične točke kretanja troškova u biljnoj proizvodnji
Ime mentora: Branka
Prezime mentora: Šakić Bobić

Podaci o zaposlenju

Poslodavac: Potrebna registracija
Područje djelovanja: Potrebna registracija
Radno mjesto: Potrebna registracija
Država radnog mjesta: Potrebna registracija
Grad radnog mjesta: Potrebna registracija
Adresa radnog mjesta: Potrebna registracija
Dodatne informacije: Potrebna registracija

Osnovni podaci

Silvio Antolković
Ime: Silvio
Prezime: Antolković
E-mail: Potrebna registracija
Mobitel: Potrebna registracija
Back To Top