User Login Menu
User Login Menu

Alumni baza Agronomskog fakulteta Zagreb

Valentina Antolković

Podaci o studiju

Studij Zaštita bilja
Akademska god. upisa: 2017/2018
Akademski/stručni naziv: univ. bacc. ing. agr.
Naziv studija: Zaštita bilja
Razina studija: Preddiplomski
Akademska god. završetka: 2019/2020
Datum završetka studija: 17.09.2020.
Tema: Učinkovitost bioinsekticida na bazi piretrina u suzbijanju mrežaste stjenice platane (Corythucha ciliata)
Ime mentora: Ivana
Prezime mentora: Pajač Živković

Podaci o zaposlenju

Poslodavac: Potrebna registracija
Područje djelovanja: Potrebna registracija
Radno mjesto: Potrebna registracija
Država radnog mjesta: Potrebna registracija
Grad radnog mjesta: Potrebna registracija
Adresa radnog mjesta: Potrebna registracija
Dodatne informacije: Potrebna registracija

Osnovni podaci

Valentina Antolković
Ime: Valentina
Prezime: Antolković
E-mail: Potrebna registracija
Mobitel: Potrebna registracija
Back To Top