User Login Menu
User Login Menu

Alumni baza Agronomskog fakulteta Zagreb

Daniela Antolović

Podaci o studiju

Studij Hortikultura
Akademska god. upisa: 2015/2016
Akademski/stručni naziv: univ. bacc. ing. agr.
Naziv studija: Hortikultura
Razina studija: Preddiplomski
Akademska god. završetka: 2016/2017
Datum završetka studija: 20.09.2017.
Tema: Cvjetne vrste za izradu suhih aranžmana
Ime mentora: Vesna
Prezime mentora: Židovec
Studij Ukrasno bilje
Akademska god. upisa: 2019/2020
Akademski/stručni naziv: mag. ing. agr.
Naziv studija: Ukrasno bilje
Razina studija: Diplomski
Akademska god. završetka: 2020/2021
Datum završetka studija: 29.09.2021.
Tema: Biljne svojte odabranih okućnica Vodnjana
Ime mentora: Vesna
Prezime mentora: Židovec

Podaci o zaposlenju

Poslodavac: Potrebna registracija
Područje djelovanja: Potrebna registracija
Radno mjesto: Potrebna registracija
Država radnog mjesta: Potrebna registracija
Grad radnog mjesta: Potrebna registracija
Adresa radnog mjesta: Potrebna registracija
Dodatne informacije: Potrebna registracija

Osnovni podaci

Daniela Antolović
Ime: Daniela
Prezime: Antolović
E-mail: Potrebna registracija
Mobitel: Potrebna registracija
Back To Top