User Login Menu
User Login Menu

Alumni baza Agronomskog fakulteta Zagreb

Ivana Antolović

Podaci o studiju

Studij Krajobrazna arhitektura
Akademska god. upisa: 2005/2006
Akademski/stručni naziv: univ. bacc. ing. prosp. arch.
Naziv studija: Krajobrazna arhitektura
Razina studija: Preddiplomski
Akademska god. završetka: 2007/2008
Datum završetka studija: 16.09.2008.
Tema: Uređenje povijesnog parka u Jastrebarskom
Ime mentora: Branka
Prezime mentora: Aničić
Studij Krajobrazna arhitektura
Akademska god. upisa: 2008/2009
Akademski/stručni naziv: mag. ing. prosp. arch.
Naziv studija: Krajobrazna arhitektura
Razina studija: Diplomski
Akademska god. završetka: 2010/2011
Datum završetka studija: 17.06.2011.
Tema: Održiva arhitektura i njezin odnos s krajobrazom
Ime mentora: Stanko
Prezime mentora: Stergaršek

Podaci o zaposlenju

Poslodavac: Potrebna registracija
Područje djelovanja: Potrebna registracija
Radno mjesto: Potrebna registracija
Država radnog mjesta: Potrebna registracija
Grad radnog mjesta: Potrebna registracija
Adresa radnog mjesta: Potrebna registracija
Dodatne informacije: Potrebna registracija

Osnovni podaci

Ivana Antolović
Ime: Ivana
Prezime: Antolović
E-mail: Potrebna registracija
Mobitel: Potrebna registracija
Back To Top