User Login Menu
User Login Menu

Alumni baza Agronomskog fakulteta Zagreb

Mateja Antolović

Podaci o studiju

Studij Hortikultura
Akademska god. upisa: 2011/2012
Akademski/stručni naziv: univ. bacc. ing. agr.
Naziv studija: Hortikultura
Razina studija: Preddiplomski
Akademska god. završetka: 2014/2015
Datum završetka studija: 17.09.2015.
Tema: Analiza odabranih telenih otoka
Ime mentora: Ksenija
Prezime mentora: Karlović
Studij Ukrasno bilje
Akademska god. upisa: 2015/2016
Akademski/stručni naziv: mag. ing. agr.
Naziv studija: Ukrasno bilje
Razina studija: Diplomski
Akademska god. završetka: 2017/2018
Datum završetka studija: 25.09.2018.
Tema: Inventarizacija i odabir biljnih vrsta za primjenu u vanjskom prostoru Centra za rehabilitaciju Zagreb
Ime mentora: Miroslav
Prezime mentora: Poje

Podaci o zaposlenju

Poslodavac: Potrebna registracija
Područje djelovanja: Potrebna registracija
Radno mjesto: Potrebna registracija
Država radnog mjesta: Potrebna registracija
Grad radnog mjesta: Potrebna registracija
Adresa radnog mjesta: Potrebna registracija
Dodatne informacije: Potrebna registracija

Osnovni podaci

Mateja Antolović
Ime: Mateja
Prezime: Antolović
E-mail: Potrebna registracija
Mobitel: Potrebna registracija
Back To Top