User Login Menu
User Login Menu

Alumni baza Agronomskog fakulteta Zagreb

Antonija Antonić

Podaci o studiju

Studij Agrarna ekonomika
Akademska god. upisa: 2019/2020
Akademski/stručni naziv: univ. bacc. ing. agr.
Naziv studija: Agrarna ekonomika
Razina studija: Preddiplomski
Akademska god. završetka: 2021/2022
Datum završetka studija: 06.09.2022.
Tema: Stanje i trendovi u proizvodnji vina na području Kutjevačkog vinogorja
Ime mentora: Lari
Prezime mentora: Hadelan

Podaci o zaposlenju

Poslodavac: Potrebna registracija
Područje djelovanja: Potrebna registracija
Radno mjesto: Potrebna registracija
Država radnog mjesta: Potrebna registracija
Grad radnog mjesta: Potrebna registracija
Adresa radnog mjesta: Potrebna registracija
Dodatne informacije: Potrebna registracija

Osnovni podaci

Antonija Antonić
Ime: Antonija
Prezime: Antonić
E-mail: Potrebna registracija
Mobitel: Potrebna registracija
Back To Top