User Login Menu
User Login Menu

Alumni baza Agronomskog fakulteta Zagreb

Andreas Antunović

Podaci o studiju

Studij Hortikultura
Akademska god. upisa: 2013/2014
Akademski/stručni naziv: univ. bacc. ing. agr.
Naziv studija: Hortikultura
Razina studija: Preddiplomski
Akademska god. završetka: 2015/2016
Datum završetka studija: 08.09.2016.
Tema: Obrada tla i malč folije u proizvodnji jagodičastog voća
Ime mentora: Boris
Prezime mentora: Duralija
Studij Voćarstvo
Akademska god. upisa: 2016/2017
Akademski/stručni naziv: mag. ing. agr.
Naziv studija: Voćarstvo
Razina studija: Diplomski
Akademska god. završetka: 2017/2018
Datum završetka studija: 18.04.2018.
Tema: Uzgojne mjere kod sorte jagoda Malwina u zaštićenom prostoru
Ime mentora: Boris
Prezime mentora: Duralija

Podaci o zaposlenju

Poslodavac: Potrebna registracija
Područje djelovanja: Potrebna registracija
Radno mjesto: Potrebna registracija
Država radnog mjesta: Potrebna registracija
Grad radnog mjesta: Potrebna registracija
Adresa radnog mjesta: Potrebna registracija
Dodatne informacije: Potrebna registracija

Osnovni podaci

Andreas Antunović
Ime: Andreas
Prezime: Antunović
E-mail: Potrebna registracija
Mobitel: Potrebna registracija
Back To Top