User Login Menu
User Login Menu

Alumni baza Agronomskog fakulteta Zagreb

Ivan Antunović

Podaci o studiju

Studij Hortikultura
Akademska god. upisa: 2006/2007
Akademski/stručni naziv: univ. bacc. ing. agr.
Naziv studija: Hortikultura
Razina studija: Preddiplomski
Akademska god. završetka: 2008/2009
Datum završetka studija: 21.09.2009.
Tema: Uzgoj i morfološke karakteristike gladiole
Ime mentora: Ines
Prezime mentora: Han Dovedan
Studij Ukrasno bilje
Akademska god. upisa: 2009/2010
Akademski/stručni naziv: mag. ing. agr.
Naziv studija: Ukrasno bilje
Razina studija: Diplomski
Akademska god. završetka: 2013/2014
Datum završetka studija: 22.11.2013.
Tema: Utjecaj vrsta reznica kod vegetativnog razmnožavanja vrste Thuja occidentalis
Ime mentora: Ksenija
Prezime mentora: Karlović

Podaci o zaposlenju

Poslodavac: Potrebna registracija
Područje djelovanja: Potrebna registracija
Radno mjesto: Potrebna registracija
Država radnog mjesta: Potrebna registracija
Grad radnog mjesta: Potrebna registracija
Adresa radnog mjesta: Potrebna registracija
Dodatne informacije: Potrebna registracija

Osnovni podaci

Ivan Antunović
Ime: Ivan
Prezime: Antunović
E-mail: Potrebna registracija
Mobitel: Potrebna registracija
Back To Top