User Login Menu
User Login Menu

Alumni baza Agronomskog fakulteta Zagreb

Nikola Antunović

Podaci o studiju

Studij Hortikultura
Akademska god. upisa: 2006/2007
Akademski/stručni naziv: univ. bacc. ing. agr.
Naziv studija: Hortikultura
Razina studija: Preddiplomski
Akademska god. završetka: 2009/2010
Datum završetka studija: 15.07.2010.
Tema: Utjecaj dušične gnojidbe na sadržaj slobodnog amino dušika u moštu cv. Graševine i Chardonnay ( Vitis vinifera L)
Ime mentora: Marko
Prezime mentora: Karoglan
Studij Vinogradarstvo i vinarstvo
Akademska god. upisa: 2010/2011
Akademski/stručni naziv: mag. ing. agr.
Naziv studija: Vinogradarstvo i vinarstvo
Razina studija: Diplomski
Akademska god. završetka: 2011/2012
Datum završetka studija: 27.07.2012.
Tema: Utjecaj roka berbe na sadržaj ukupnih antocijana i polifenola cv. Dornfelder (Vitis vinifera L. )
Ime mentora: Marko
Prezime mentora: Karoglan

Podaci o zaposlenju

Poslodavac: Potrebna registracija
Područje djelovanja: Potrebna registracija
Radno mjesto: Potrebna registracija
Država radnog mjesta: Potrebna registracija
Grad radnog mjesta: Potrebna registracija
Adresa radnog mjesta: Potrebna registracija
Dodatne informacije: Potrebna registracija

Osnovni podaci

Nikola Antunović
Ime: Nikola
Prezime: Antunović
E-mail: Potrebna registracija
Mobitel: Potrebna registracija
Back To Top