User Login Menu
User Login Menu

Alumni baza Agronomskog fakulteta Zagreb

Katarina Anzulović

Podaci o studiju

Studij Hortikultura
Akademska god. upisa: 2015/2016
Akademski/stručni naziv: univ. bacc. ing. agr.
Naziv studija: Hortikultura
Razina studija: Preddiplomski
Akademska god. završetka: 2017/2018
Datum završetka studija: 14.09.2018.
Tema: Tioli u vinu
Ime mentora: Luna
Prezime mentora: Maslov Bandić
Studij Vinogradarstvo i vinarstvo
Akademska god. upisa: 2018/2019
Akademski/stručni naziv: mag. ing. agr.
Naziv studija: Vinogradarstvo i vinarstvo
Razina studija: Diplomski
Akademska god. završetka: 2020/2021
Datum završetka studija: 28.09.2021.
Tema: Dinamika prosušivanja i promjene kakvoće grožđa u kontroliranim uvjetima proizvodnje prošeka
Ime mentora: Željko
Prezime mentora: Andabaka

Podaci o zaposlenju

Poslodavac: Potrebna registracija
Područje djelovanja: Potrebna registracija
Radno mjesto: Potrebna registracija
Država radnog mjesta: Potrebna registracija
Grad radnog mjesta: Potrebna registracija
Adresa radnog mjesta: Potrebna registracija
Dodatne informacije: Potrebna registracija

Osnovni podaci

Katarina Anzulović
Ime: Katarina
Prezime: Anzulović
E-mail: Potrebna registracija
Mobitel: Potrebna registracija
Back To Top