User Login Menu
User Login Menu

Alumni baza Agronomskog fakulteta Zagreb

Josipa Arapović

Podaci o studiju

Studij Agroekologija
Akademska god. upisa: 2011/2012
Akademski/stručni naziv: univ. bacc. ing. agr.
Naziv studija: Agroekologija
Razina studija: Preddiplomski
Akademska god. završetka: 2015/2016
Datum završetka studija: 18.02.2016.
Tema: Biologija,ekologija i mogućnosti uzgoja gofa (Seriola dumerili)
Ime mentora: Daniel
Prezime mentora: Matulić
Studij Agrobiznis i ruralni razvitak
Akademska god. upisa: 2017/2018
Akademski/stručni naziv: mag. ing. agr.
Naziv studija: Agrobiznis i ruralni razvitak
Razina studija: Diplomski
Akademska god. završetka: 2018/2019
Datum završetka studija: 30.09.2019.
Tema: Mladi poljoprivrednici i "pametna"poljoprivreda
Ime mentora: Ramona
Prezime mentora: Franić

Podaci o zaposlenju

Poslodavac: Potrebna registracija
Područje djelovanja: Potrebna registracija
Radno mjesto: Potrebna registracija
Država radnog mjesta: Potrebna registracija
Grad radnog mjesta: Potrebna registracija
Adresa radnog mjesta: Potrebna registracija
Dodatne informacije: Potrebna registracija

Osnovni podaci

Josipa Arapović
Ime: Josipa
Prezime: Arapović
E-mail: Potrebna registracija
Mobitel: Potrebna registracija
Back To Top