User Login Menu
User Login Menu

Alumni baza Agronomskog fakulteta Zagreb

Filip Arar

Podaci o studiju

Studij Animalne znanosti
Akademska god. upisa: 2016/2017
Akademski/stručni naziv: univ. bacc. ing. agr.
Naziv studija: Animalne znanosti
Razina studija: Preddiplomski
Akademska god. završetka: 2019/2020
Datum završetka studija: 21.09.2020.
Tema: Urođena laktozna perzistencija i utjecaj preživača na evoluciju čovjeka
Ime mentora: Ino
Prezime mentora: Čurik

Podaci o zaposlenju

Poslodavac: Potrebna registracija
Područje djelovanja: Potrebna registracija
Radno mjesto: Potrebna registracija
Država radnog mjesta: Potrebna registracija
Grad radnog mjesta: Potrebna registracija
Adresa radnog mjesta: Potrebna registracija
Dodatne informacije: Potrebna registracija

Osnovni podaci

Filip Arar
Ime: Filip
Prezime: Arar
E-mail: Potrebna registracija
Mobitel: Potrebna registracija
Back To Top